Gợi Giấc Mơ Xưa 2020 – Photos

Du ký Gợi giấc mơ xưa , đơn thân độc mã – một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc lang thang – rong ruổi – trôi lạc trên các nẻo đường đất nước , lần này đi ngược đường mòn Hồ Chí Minh , từ Sài Gòn ra Hà Nội .

Du Ký Gợi Giấc Mơ Xưa – Bài số 1

Du ký Gợi giấc mơ xưa , một mình một ngựa sắt Honda Blade 110cc , từ Sài Gòn ngược đường mòn Hồ Chí Minh ra Hà Nội , và rong ruổi lang thang trên đường Tuần tra biên giới Đông Bắc - Tây Bắc . Tình hình cả thế...

Bài số 2. Biệt ly , nhớ nhung từ đây . . .

Du ký Gợi giấc mơ xưa , đơn thân độc mã - một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc lang thang - rong ruổi - trôi lạc trên các nẻo đường đất nước , lần này đi ngược đường mòn Hồ Chí Minh , từ Sài Gòn ra...

Bài số 3 . Từ Đắk Nông đi Buôn Ma Thuột

Du ký Gợi giấc mơ xưa , đơn thân độc mã - một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc lang thang - rong ruổi - trôi lạc trên các nẻo đường đất nước , lần này đi ngược đường mòn Hồ Chí Minh , từ Sài Gòn ra...

Bài số 4 . Thành phố Buôn Ma Thuột

Du ký Gợi giấc mơ xưa , đơn thân độc mã - một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc lang thang - rong ruổi - trôi lạc trên các nẻo đường đất nước , lần này đi ngược đường mòn Hồ Chí Minh , từ Sài Gòn ra...

Bài số 5 . Từ Buôn Ma Thuột đi Pleiku

Du ký Gợi giấc mơ xưa , đơn thân độc mã - một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc lang thang - rong ruổi - trôi lạc trên các nẻo đường đất nước , lần này đi ngược đường mòn Hồ Chí Minh , từ Sài Gòn ra...

Bài số 6 . Em Pleiku má đỏ môi hồng

Du ký Gợi giấc mơ xưa , đơn thân độc mã - một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc lang thang - rong ruổi - trôi lạc trên các nẻo đường đất nước , lần này đi ngược đường Hồ Chí Minh , từ Sài Gòn ra Hà...

Bài số 7 . Từ Pleiku đi Kon Tum

Du ký Gợi giấc mơ xưa , đơn thân độc mã - một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc lang thang - rong ruổi - trôi lạc trên các nẻo đường đất nước , lần này đi ngược đường Hồ Chí Minh , từ Sài Gòn ra Hà...

Bài số 8 . Thành phố Kon Tum

Du ký Gợi giấc mơ xưa , đơn thân độc mã - một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc lang thang - rong ruổi - trôi lạc trên các nẻo đường đất nước , lần này đi ngược đường Hồ Chí Minh , từ Sài Gòn ra Hà...

Bài số 9 . Từ Kon Tum đi Ngả 3 Đông Dương , Ba biên giới Việt Nam – Kampuchia – Lào

Du ký Gợi giấc mơ xưa , đơn thân độc mã - một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc lang thang - rong ruổi - trôi lạc trên các nẻo đường đất nước , lần này đi ngược Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 14 , từ...

Bài số 10. Từ Khâm Đức – Quảng Nam đi A Lưới – Thừa Thiên

Du ký Gợi giấc mơ xưa, đơn thân độc mã - một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc lang thang - rong ruổi - trôi lạc trên các nẻo đường đất nước, lần này đi ngược Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 14, từ Sài Gòn ra...

Bài số 11. Từ thị trấn A Lưới – Thừa Thiên đi đến Khe Sanh – Quốc Lộ 9

Du ký Gợi giấc mơ xưa, đơn thân độc mã - một người một ngựa sắt Honda Blade 110cc lang thang - rong ruổi - trôi lạc trên các nẻo đường đất nước, lần này đi ngược Đường Hồ Chí Minh - Quốc lộ 14, từ Sài Gòn ra...