Đông Nam Á 2014-2015 – Photos

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km .

Bài số 1. Hà Nội

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km . Lần này hành trình cũng sẽ...

Bài số 2. Hà Nội – Hải Phòng – Bãi cọc Bạch Đằng 1288

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km . Phố cổ Hà Nội trước đây...

Bài số 3. Những ngày ở đảo Cát Bà

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km . Có nhiều cách để đi từ...

Bài số 4. Thành phố Hạ Long : Bãi Cháy và Hòn Gai

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km . Sau gần 2 tiếng đồng hồ...

Bài số 5. Thị trấn Cái Rồng – đảo Cái Bầu – huyện Vân Đồn

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km . Những điểm ghé qua trong những...

Bài số 6. Quần đảo Cô Tô

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km . Những ngày ở Cô Tô và...

Bài số 7. Những ngày ở Móng Cái và Đông Hưng

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km . Móng Cái ngày xưa là tỉnh...

Bài số 8. Từ Móng Cái lên núi Mẫu Sơn

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km . Chuyến đi bắt đầu từ Saigon...

Bài số 9. Từ đỉnh Mẫu Sơn xuống Lạng Sơn

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km . Dãy núi Mẫu Sơn rất lớn...

Bài số 10. Từ Lạng Sơn đến Cao Bằng

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km . Từ giã “ Nàng Tô Thị...

Bài số 11. Thành phố Cao Bằng lên Thác Bản Giốc

Du ký “ Vạn lý độc hành “ , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc đi từ Móng Cái – Đông Bắc Việt Nam đến đảo Phuket – Tây Nam Thái Lan , dự kiến hơn 3 tháng và 10.000km . Cao Bằng là tỉnh lỵ của...