Bài số 20. Những ngày trên đảo Pulau Penang - Malaysia

Bài số 20. Những ngày trên đảo Pulau Penang – Malaysia

Du ký " Lang thang một vòng Đông Nam Á ", đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi ...
Bài số 21. Khám phá đảo Pulau Penang

Bài số 21. Khám phá đảo Pulau Penang

Du ký " Lang thang một vòng Đông Nam Á ", đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi ...
Bài số 22. Đêm cuối cùng tại Georgetown

Bài số 22. Đêm cuối cùng tại Georgetown

Du ký " Lang thang một vòng Đông Nam Á ", đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi ...
Bài số 23. Đường đến Taiping

Bài số 23. Đường đến Taiping

Du ký " Lang thang một vòng Đông Nam Á ", đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi ...
Bài số 24. Ghé Kuala Kangsar và đến  Ipoh

Bài số 24. Ghé Kuala Kangsar và đến Ipoh

Du ký " Lang thang một vòng Đông Nam Á ", đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi ...
Bài số 25. Ipoh

Bài số 25. Ipoh

Du ký " Lang thang một vòng Đông Nam Á ", đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi ...
Bài số 26. Đường lên cao nguyên Cameron Highlands

Bài số 26. Đường lên cao nguyên Cameron Highlands

Du ký " Lang thang một vòng Đông Nam Á ", đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi ...
Bài số 27. Thị trấn Tanah Rata

Bài số 27. Thị trấn Tanah Rata

Du ký " Lang thang một vòng Đông Nam Á ", đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi ...
Bài số 28. Ngày đầu tiên tại khu Chinatown - Kuala Lumpur

Bài số 28. Ngày đầu tiên tại khu Chinatown – Kuala Lumpur

Du ký " Lang thang một vòng Đông Nam Á ", đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi ...
Bài số 29. Những ngày ở thủ đô Kuala Lumpur

Bài số 29. Những ngày ở thủ đô Kuala Lumpur

Du ký " Lang thang một vòng Đông Nam Á ", đơn thân độc mã , một người và một ngựa sắt Honda Wave Alpha 100cc lang thang rong ruổi ...

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

27,497

Tìm Kiếm

Scroll Up