Photos - Đông Dương 2016-2017

Photos – Đông Dương 2016-2017

Du ký đơn thân độc mã – một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc lang thang từ Sài Gòn xuống đồng bằng sông Cửu Long , đi dọc ...
Bài số 1. Sài Gòn - Sa Đéc - Rạch Giá - Hà Tiên

Bài số 1. Sài Gòn – Sa Đéc – Rạch Giá – Hà Tiên

Du ký Việt Nam - Kampuchia - Lào , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc xuyên Việt Nam - Kampuchia - Lào . Khởi hành vào một ...
Bài số 2. Qua biên giới lần thứ nhất

Bài số 2. Qua biên giới lần thứ nhất

Du ký Việt Nam - Kampuchia - Lào , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc xuyên Việt Nam - Kampuchia - Lào . Qua biên giới lần ...
Bài số 3. Biên giới Kampuchia - Thái Lan

Bài số 3. Biên giới Kampuchia – Thái Lan

Du ký Việt Nam - Kampuchia - Lào , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc xuyên Việt Nam - Kampuchia - Lào . Biên giới Kampuchia - ...
Bài số 4. Đi về đâu hỡi em !

Bài số 4. Đi về đâu hỡi em !

Du ký Việt Nam - Kampuchia - Lào , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc xuyên Việt Nam - Kampuchia - Lào . Những ngày ở Phnom ...
Bài số 5. Vượt biên giới Kampuchia - Lào và những ngày ở Hạ Lào

Bài số 5. Vượt biên giới Kampuchia – Lào và những ngày ở Hạ Lào

Du ký Việt Nam - Kampuchia - Lào , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc xuyên Việt Nam - Kampuchia - Lào . Vượt biên giới Kampuchia ...
Bài số 6. Chúc mừng năm mới từ cố đô Luang Prabang !

Bài số 6. Chúc mừng năm mới từ cố đô Luang Prabang !

Du ký Việt Nam - Kampuchia - Lào , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc màu tím hoa Sim khám phá Đông Nam Á . Happy new ...
Bài số 7.  Mưa Thượng Lào vào mùa khô

Bài số 7. Mưa Thượng Lào vào mùa khô

Du ký Việt Nam - Kampuchia - Lào , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc xuyên Việt Nam - Kampuchia - Lào . Hành trình trong ...
Bài số 8. Đường lên A Pa Chải

Bài số 8. Đường lên A Pa Chải

Du ký Việt Nam - Kampuchia - Lào , một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc xuyên Việt Nam - Kampuchia - Lào . Đường lên A Pa ...
Bài số 9 . Từ A Pa Chải đến Sapa

Bài số 9 . Từ A Pa Chải đến Sapa

Du ký đơn thân độc mã - một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc lang thang từ Sài Gòn xuống đồng bằng sông Cửu Long , đi dọc ...
Bài số 10. Những ngày mùa đông ở Sapa

Bài số 10. Những ngày mùa đông ở Sapa

Du ký đơn thân độc mã - một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc lang thang từ Sài Gòn xuống đồng bằng sông Cửu Long , đi dọc ...
Bài số 11. Hà Nội đón Tết

Bài số 11. Hà Nội đón Tết

Du ký đơn thân độc mã - một mình một ngựa sắt Honda wave alpha 100cc lang thang từ Sài Gòn xuống đồng bằng sông Cửu Long , đi dọc ...

Liên Lạc

Thư từ xin gởi về nguyenchihoainhon @gmail.com

Số lượt trang đọc

60,017

Tìm Kiếm